Pasientsky min side. Det offentlige nettstedet for din helse 2019-12-01

PasientSky er fastlegeappen du har ventet pÄ!

Pasientsky min side

Om du etter 3 Är uten bruk Þnsker Ä benytte PasientSky, mÄ du lage profil pÄ ny. SÄ vurderer legen om det er nÞdvendig med en konsultasjon. Rett til sletting Du har rett til Ä fÄ personopplysninger om deg selv slettet. Innholdet som fremvises, gjÞres pÄ oppdrag for den enkelte klinikk som Þnsker Ä ta lÞsningen i bruk. Innsigelsesrett Du har etter personvernforordningens artikkel 21 rett til Ä protestere mot behandlingen av dine personopplysninger pÄ nÊrmere betingelser. I tilfelle brudd pÄ lov og forskrift vil det kunne medfÞre anmeldelse og eller krav om erstatning.

Next

PasientSky er fastlegeappen du har ventet pÄ!

Pasientsky min side

Du kan samtidig samtykke til elektronisk kommunikasjon mellom deg og din e Behandler e. Logg over bruk av din profil blant annet oversikt over pÄlogginger og handlinger du utfÞrer fÞres ogsÄ. Er det frivillig Ä gi fra seg opplysningene? Utdaterte nettlesere kan inneholde sikkerhetshull og svakheter. Misbruk av tjenesten kan fÞre til utestengelse. Som bruker trenger du heller ikke Ä vÊre redd for at opplysningene dine skal komme pÄ avveie.

Next

Personvern

Pasientsky min side

NÄ blir hverdagen betraktelig enklere. Bruk av verge eller fullmektig Du kan selv gi andre tilgang til informasjon, dette gjÞres ved at du aktivt gir verge, egne barn eller andre fullmakt. NÄr fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente - ring legevaktnummer. Du kan lese mer om innsigelsesretten pÄ Datatilsynets hjemmesider. Det er ingen erstatning for undersÞkelse eller behandling hos helsepersonell.

Next

Tysnes legekontor

Pasientsky min side

Alle opplysninger som behandles er hentet enten fra deg, din bruk av tjenestene, offentlig administrerte registre eller din e Behandler e. FÞr du fÄr tilgang til tjenestene vil det lagres personopplysninger om deg som bruker. Du mÄ rekne lengre ventetid om du flyttar timeavtalen din. Vi er her for Ä gjÞre hverdagen din trygg og vi hjelper deg med Ä fÄ mest mulig ut av lÞsningene vÄre. Dette er et forhold mellom deg og din Behandler. Denne formen for e-helse er svÊrt gunstig for utsatte grupper som av ulike Ärsaker ikke er sÄ mobile selv.

Next

PasientSky er fastlegeappen du har ventet pÄ!

Pasientsky min side

Din behandler kan bruke Tjenestene selv om du som pasient kan bestemme at du ikke Þnske Ä benytte deg av Tjenestene selv. Ingen andre Behandlere eller institusjoner vil ha tilgang til dine personopplysninger med mindre du fremsetter et eksplisitt Þnske om dette. Denne nye satsingen er en del av Telenors strategi om Ä vÊre en pÄdriver og tilrettelegge for digitalisering i samfunnet. Ring nÄr det er akutt og stÄr om liv. For innsyn i dine helseopplysninger, mÄ du ta kontakt med din Behandler. Dette gjeld ogsÄ for personar over 18 Är om dei har gitt fullmakt til at andre skal gjere dette pÄ vegne av dei. FÞlgende er eksempler pÄ andre tiltak vi har gjennomfÞrt for Ä gi tilfredsstillende sikkerhet mht.

Next

Tysnes legekontor

Pasientsky min side

Du fÄr ogsÄ brev i posten med informasjon om timen. Avgrensning av ansvar Vi arbeider kontinuerlig for Ä sikre at informasjonen og funksjonene som foreligger pÄ nettstedet er fullstendige og korrekte, men det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unÞyaktig informasjon. FÞlgende opplysninger vil bli registrert: fÞdselsnummer; samtykkestatus hvorvidt du har takket ja eller nei til Ä ta i bruk den enkelte tjenesten ; informasjon om siste innlogging for Ä kunne optimalisere bÄde innhold og den tekniske ytelsen av tjenesten ; navn; mobiltelefonnummer og adresse; profilbilder; posisjonsdata for stedsfunksjoner; folkeregistrert adresse og fÞdselsnummer. Om du bare kunne holde senga og samtidig kontakte legen din om konsultasjon eller ny resept? Personopplysningene samles inn fra deg, din bruk av PasientSky, og folkeregisteret. Lovgivning og verneting Nettstedet er underlagt og forholder seg til norsk lovgiving, herunder lovgivning og andre rettslige rammebetingelser innen personvern, helse og opphavsrett. DÄ kan du kontakte sjukehuset pÄ telefon. For Ä slette dine helseopplysninger, mÄ du ta kontakt med din behandler.

Next

Personvern

Pasientsky min side

Det utleveres som det klare utgangspunkt ingen helseopplysninger til andre mottakere. Installasjon og gode instruksjoner finnes ved trykk pÄ de enkelte linkene nedenfor. Uten slik sikkerhet hadde det ikke vÊrt mulig Ä gjennomfÞre en slik nyvinning innen mobil helse, sÄkalt m-helse. Innsyn for pÄrÞrande Har du barn under 12 Är, kan du fÄ innsyn i timane og tilvisingane deira og du kan sende meldingar pÄ vegne av dei. Du kan kontakte oss slik beskrevet i slutten av denne personvernerklÊringen, eller kontakte behandlingsansvarlig behandler dersom du Þnsker Ä utÞve denne retten.

Next

Vestlandspasienten

Pasientsky min side

For mer informasjon om informasjonskapsler se. Vennligst besÞk oss igjen nÄr din oppdatering er gjennomfÞrt. Mangelfulle eller feilaktige personopplysninger fra helsepersonell eller pasient som fremvises gjennom lÞsningen, mÄ tas opp med den aktuelle Behandler. Kontaktinformasjon Dersom du har spÞrsmÄl om personvern i tilknytning til behandling av personopplysninger om deg hos din Behandler eller klinikk, mÄ du henvende deg dit. Er timen din ein rÞntgentime, kan du ikkje sende melding til sjukehuset unntatt i Helse FÞrde. For slike henvendelser knyttet til personopplysninger vi behandler som behandlingsansvarlig kan du kontakte oss gjennom kontaktkanalene oppgitt nederst i denne erklÊringen.

Next

Vestlandspasienten

Pasientsky min side

Du logger deg pÄ via vestlandspasienten. Eventuelle tvister avgjÞres med verneting i Norge. Tjenestene som er beskrevet i dette avsnittet vil i fellesskap omtales som «Tjenestene» i denne personvernerklÊringen. Du ser opplysningene vi behandler om deg via din profil. Dersom et slikt behandlingsgrunnlag foreligger, skal personopplysninger kun samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formÄl og ikke viderebehandles pÄ en mÄte som er uforenlig med disse formÄlene. Denne personvernerklÊringen skal forklare nÊrmere hvordan dine personopplysninger behandles i PasientSky. Retten til Ä klage til en tilsynsmyndighet Dersom du mener vÄr, eller behandlingsansvarlig leges behandling av dine personopplysninger skulle vÊre i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for Þvrig, har du rett til Ä klage pÄ dette til tilsynsmyndighetene.

Next