Jyväskylän vanha hautausmaa. Muistomerkit 2020-01-17

Mäntykankaan hautausmaa

jyväskylän vanha hautausmaa

Seppä Högman taas vaikutti suuresti herännäisjohtaja elämänkulkuun, joten paikalle pystytettiin vuonna 1925 muistokivi Ruotsalaisen ja Högmanin vuonna 1799 tapahtuneen kohtaamisen muistoksi. Please contact Find A Grave at if you need help resetting your password. Hautausmaan takaportti löytyy osoitteella Kuormaajantie 10. Your account has been locked for 30 minutes due to too many failed sign in attempts. Vastuu hautamuistomerkeistä kuuluu hautaoikeuden haltijalle.

Next

Vanha hautausmaa

jyväskylän vanha hautausmaa

Ensiksi sinne haudattiin vapaussodan kaatuneet ja sittemmin myös talvisodan ja jatkosodan sankarivainajat. Ulkotulia ei suositella käytettävän hautausmaalla. Käsittelyn jälkeen muistomerkkisuunnitelma palautetaan lähettäjälle joko hyväksyttynä tai luvan edellyttämin huomautuksin. Tiedot tuotavista muistomerkeistä nimi-, koko- ja hautapaikkatietoineen toimitetaan sähköpostilla jklsrk. Lisäksi säännöllisiä jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa järjestetään laajasti eri puolilla maakuntaa. Muistomerkkisuunnitelman allekirjoittaa hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Next

Jyväskylän Vanha Hautausmaa in Jyväskylä, Central Finland

jyväskylän vanha hautausmaa

Ennen uuden muistomerkin valmistamista ja pystyttämistä on laadittava muistomerkkisuunnitelma. Etukäteen ei hautapaikkaa voi varata. Se on perustettu vuonna 1837 alun perin Laukaan maantien varteen. Tarvittaessa anotaan lupa vanhan muistomerkin poistamiseen ja se vahvistetaan hautaoikeuden haltijan allekirjoituksella. Use the feedback button at the bottom right corner of any page to send us your thoughts. Työn voi tehdä itse tai tilata oikaisutyön kivialan ammattilaiselta tai muistomerkkejä välittävältä tai valmistavalta yritykseltä. Kappelin takana, uurnametsähautausmaan keskusaukiolla sijaitseva Hietakehto on tarkoitettu muistelupaikaksi niille, jotka eivät ole saaneet lasta, tai jotka ovat menettäneet lapsensa odotusaikana niin aikaisin, ettei tavanomaista hautausta ole suoritettu.

Next

Vanha hautausmaa

jyväskylän vanha hautausmaa

Kaunis vanha hautausmaa lähellä Rauman keskustaa. Siunauskappeli Mäntykankaan siunauskappelin on suunnitellut Matti Hämäläinen, ja se on vallmistunut 1953. Kynttilöiden sytyttämisessä on hyvä muistaa paloturvallisuus, hautakynttilät on hyvä olla toisistaan erillään vähintään 15cm, jotta voidaan välttää mahdollinen leimahdusvaara. Hautauspalveluissa hoidetaan myös muiden kuin seurakuntien jäsenten hautapaikka-asiat. Paikalla oli ennen hautausmaata sijainnut paja, jonka arveltiin kuuluneen Högmanille.

Next

Hautausmaat

jyväskylän vanha hautausmaa

Lisätietoa ohjeista saa myös hautausmaiden työnjohtajilta sekä hauta- ja puistotoimistosta. Muistomerkkisuunnitelma toimitetaan hyväksyttäväksi hautaus- ja puistopalvelut-toimistoon. Hautauspalvelut—toimisto: Hautauspalvelut—toimistossa Tellervonkatu 5:ssä sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori sekä varataan hautapaikka ja tehdään hautojen hoitoon liittyvät sopimukset. Seurakuntaamme kuuluu noin 2 300 jäsentä. Alueen keskimmäisessä osassa on seppä pystytetty muistomerkki.

Next

Vanha hautausmaa

jyväskylän vanha hautausmaa

Muistopatsaaksi heille on pystytetty kiviuurna Uhriliekki, joka on taiteilija suunnittelema. Hautausmaan keskellä sijaitsee Kordelinin kappeli, jonne mahtuu istumaan 65 henkilöä. Kappelin vieressä on muualle haudattujen muistelupaikka. Talviajan metalliset hautalyhdyt pyydetään asettamaan haudalle niin, että ne eivät haittaa viereiseen hautaan siunaamista. Kallistuneet hautakivet tulee oikaista vaaratilanteiden välttämiseksi.

Next

Jyväskylän vanha hautausmaa

jyväskylän vanha hautausmaa

Lisäksi vastuualueisiin kuuluu seurakuntien metsien hoito sekä kiinteistöjen viheralueiden kesäaikainen hoito. Seurakunnan keskuspaikka on Jyväskylässä, jossa sijaitsevat seurakunnan pääpyhäkkö, Kristuksen ylösnousemuksen kirkko, ja seurakuntakeskus. Hautaus- ja puistopalvelut Jyväskylän seurakunnan hautaus- ja puistopalvelut vastaa kuudenhautausmaan ja krematorion toiminnasta. Alueelle haudattuja ovat muiden muassa tehtailijat , ja , taiteilija , kirjailijat , ja , virsirunoilija ja kirjankustantaja. Muistomerkkejä myyvät ja valmistavat yritykset tekevät oikaisutöitä tilauksesta. Hautausmaata on laajennettu vuosina 1899, 1924 ja 1941.

Next

Jyväskylän ortodoksinen seurakunta

jyväskylän vanha hautausmaa

Muistomerkin tuonti on mahdollista keväällä 30. Alueille, joilla on valmiiksi asennettu muistomerkin aluspalkki, saa muistomerkin tuoda heti hautauksen jälkeen. Työstä peritään korvaus muiden hautausmaksujen yhteydessä. Alueesta muodostui kaupunginosa, kun arkkitehti asemakaava hyväksyttiin 1910. Korpilahden hautausmaita koskevia asioita voidaan hoitaa myös. Korpilahden, Säynätsalon ja Tikkakosken hautausmailla on erilliset jäteastiat sekajätteelle, joihin kynttilät tulee lajitella. Tuontipäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai.

Next

Vanha hautausmaa

jyväskylän vanha hautausmaa

Hautausmaa sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Laukaantien varrella, noin 6 km Jyväskylän kaupungin keskustasta. Mäntykankaan hautausmaalla sijaitsevat myös kappeli ja krematorio sekä hautausmaan huoltorakennus. Jyväskylän vanha hautausmaa on varrella sijaitseva hautausmaa. Muistomerkkisuunnitelman tulee sisältää hautapaikan tunnistetiedot sekä piirros muistomerkistä lisämerkintöineen mitat, koristeet, teksti, tapitus. Jos määräyksistä halutaan poiketa tai haltija on tyytymätön käsittelyssä muistomerkkisuunnitelmaan tehtyihin muutoksiin, voidaan asia saattaa Jyväskylän seurakunnan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan käsiteltäväksi. Hautausmaan eteläpäässä oleva puoliympyrän muotoinen sankarihautausmaa on vuodelta 1918. Aluksi siunaamiset tehtiin , josta saattoväki siirtyi hautajaiskulkueena hautausmaalle, mutta arkkitehti suunnitteleman siunauskappelin valmistuttua vuonna 1930 ei enää nähty kaupungin läpi kulkevia hautajaiskulkueita.

Next