Hur räknar man ut arean på en triangel. Area sexhörning 2019-12-01

Räkna ut arean av en cirkel

hur räknar man ut arean på en triangel

Men då enheterna är i kvadrat så blir ett steg istället lika med 2 steg. Svar: Den andra kateten är 8,5 cm. Sedan räknar vi ut arean för varje liten del av stjärnan för sig. I bilden nedan ser vi hur vi kommer fram till detta. Kan visa ett exempel: Beräkna arean på en 10 hörning med radien 24.

Next

Räkna ut arean

hur räknar man ut arean på en triangel

Liksidig Alla sidor är lika långa. Svar: Omkretsen är 99,6 mm och arean är 376,7 mm 2. Höjden är vinkelrät mot basen. Hur man räknar ut arean av basytan beror på dess form. Några saker att tänka på vid areaberäkning En ytas area mäts alltid i kvadratenheter. Vi kan antingen använda Pythagoras sats eller trigonometri. Om man har det i minnet så är det inte så konstigt att arean av en triangel är hälften så stor som arean av en rektangel med samma bas och höjd.

Next

Hur räknar man ut arean på en triangel?

hur räknar man ut arean på en triangel

Har det vi ska mäta en annan form än kvadratisk så kan vi säga att vi måste dela upp formen i bitar och sedan sätta ihop det igen i kvadrater för att kunna mäta ytmåttet, arean. För arean så vet vi redan de tal som behövs; vinkeln v och radien r. Då måste man iblanda dela upp basytan i flera delar och räkna ut arean för varje del för sig för att sedan lägga samman dem. Notera att jag har skrivit mm inom parentes ovanför figuren — ett smidigt sätt att presentera att alla mått i figuren står i mm och så slipper man skriva till det efter varje siffra och riskera att figuren blir kladdig och rörig. Vilket ger en fin area på 259. Lika grundläggande är det att du kan räkna ut arean av en triangel. Vi gör den till 2 st rätvinkliga trianglar genom att dra en tänkt linje från spetsen som är rakt upp rakt neråt.

Next

Omkrets och area

hur räknar man ut arean på en triangel

Nu tar vi arean av hela stjärnan gånger höjden av prismat. Jag får bygga 2mboyta och mbiyta. Nu har vi en rätvinklig triangel med en hypotenusa som är 24 radien och två kända vinklar. De kan beräkna arean av en rektangel men kan inte med ord. Nja, utan att blanda in vinklar så går det nog inte. Metod 1 Ta fram mått, multiplicera med 3 och sedan räkna ut arean.

Next

Hur räknar man ut arean av en pyramid?

hur räknar man ut arean på en triangel

Det kan dock skilja en del eftersom du uppskattat fyrhörningen men du bör ha rätt antal siffror åtminstone. Volym är hur stort något är eller hur mycket en figur rymmer. Eftersom du vet förhållandet mellan sidorna i rektangeln, dvs att den korta sidan är 20 cm kortare än den långa så kan du säga att den långa sidan är x cm och den korta sidan är x-20 cm. Räkneregler för kvadratrötter Dessa regler gäller om a och b är positiva tal: Pythagoras sats Kan vi använda då vi vill ha reda på längden utav någon av sidorna i en rätvinklig triangel. Nu har du två snedvinkliga trianglar.

Next

Hjälp hur räknar man ut ytan på en triangel?

hur räknar man ut arean på en triangel

När man ska beräkna arean på en parallellogram, där motstående sidorna är. Enkelt beskrivet är det alltså arean av basen gånger höjden. I andra regelbundna månghörningar så behöver man dock räkna ut basen, med hjälp av trigonometri och vinklar, för att beräkna arean på varje triangel då trianglarna inte blir liksidiga. Då är risken att få fel svar större. Ursäkta om det här är en dum fråga! Nu när vi har basen och höjden så är det bara att räkna på. Vi börjar med att beräkna omkretsen som vi får fram genom att lägga ihop de 4 sidorna: Formeln för arean säger att vi ska addera sidorna a och b och sedan gånga det talet med höjden och till sist dela med 2.

Next

Beräkna sidor och vinklar i en triangel

hur räknar man ut arean på en triangel

Räkna sedan om skalan till mm eller cm. Ett antal uppgifter av liknande karaktär. Försöker man läsa sig till svaret i en formelsamling så kan där stå ord och termer som man totalt har glömt bort vad de betyder. Här går vi igenom hur vi räknar ut omkretsen och arean på trianglar och kvadrater. När vi har tagit reda på basytans area är nästa steg att multiplicera den med prismats höjd.

Next

Beräkna sidor och vinklar i en triangel

hur räknar man ut arean på en triangel

Vi delar in figuren i två delar, en kvadrat och en triangel och döper deras areor till A1 respektive A2. Det är trianglar så då använder vi oss av formeln för triangelns area. Används dm när man räknar blir svaret i liter. Du kommer troligtvis inte kunna få ett lika exakt resultat på cirkelns omkrets som du får genom att använda denna metod vi har beskrivit här uppe, men om det känns alldeles för svårt och resultatet inte behöver bli rätt på millimetern så finns det en annan metod. Börja med att räkna ut plåtbitens hela area.

Next

Volym

hur räknar man ut arean på en triangel

Här nedan följer anvisningar med kommentarer om hur du skall arbeta för att. Nedan följer några av de vanligaste figurerna och hur arean ska beräknas för dem. Jag vet att vilkelsummorna i en triangel alltid ska vara 180 grader. Och ser att det inte är så svårt att räkna ut arean på olika geometriska former. En cirkelsektor har radien 1 cm och vinkeln 60 grader. Area är en storhet som beskriver utsträckningen av en tvådimensionell yta i planet.

Next