Autoco hamar. Ingeberg 2019-12-01

Autoco Hamar AS

Autoco hamar

Det fremstår som komfortabelt og trygt. Les også: — Kan ikke misforstås Tai Lam mener salgsformen er vinn-vinn for både selger og kjøper. Hosted on Saturday the 9th of February, our February workshop is set to ensure you feel empowered when it comes to understanding your vehicle. Car service and repairs in three convenient Canberra locations. Men vi mener våre medlemmer ikke har noe å tjene på dette, sier Riege. Les også: — Ikke ulovlig Mellommannssalg foregår ved at en bileier inngår avtale med et bilfirma om at bilfirmaet skal hjelpe til med å selge bilen. Hva er din kommentar til det? Salgsformen gjør at de får de samme rettighetene som ved kjøp av en bilforhandler.

Next

Autoco Hamar AS

Autoco hamar

Kjøperne må dessuten signere på to tilleggsdokumenter hvor det står at dette er et fullmaktsalg, og betydningen av dette for kjøperne. De har til enhver tid over 300 biler til salgs, omsetter for 40-50 millioner kroner i året, ifølge regnskapene, og har over 20 ansatte. We call it Straight Talking. En av de store aktørene derimot mener salgsformen er bra både for kjøper og selger. Our expert team are fiercely committed to honesty and giving you the best possible advice. Salgsformen har flere andre begreper, som kommisjonssalg, fullmaktsalg, «selges for kunde», og så videre.

Next

Car Servicing & Repairs Canberra

Autoco hamar

Men i kjøpekontraktene fraskriver forhandlerne seg for alt ansvar for bilens tilstand, sier Riege. Focused on three key components: checking your tyres, getting under the hood, and being prepared for a dark, wet night. Den annonseres i bilfirmaets navn, og står gjerne utstilt i bilbutikken. Bilfirmaet er blant landets største bruktbilfirmaer. Mange er fornøyd med denne salgsformen, sier daglig leder Tai Lam til Motor. .

Next

Car Servicing & Repairs Canberra

Autoco hamar

Det kan derfor ikke misforstås, hevder Lam. Hos oss kan han levere inn sin gamle bil, kjøpe garanti, forsikring og få lån, sier Lam. Our offer premium car service, , , and maintenance requirements at an affordable prices in Canberra. Seks av 10 biler er fullmaktsalg, anslår Lam. Les også: — Kjøperne forstår ikke Han påpeker at i tillegg til at salgsformen medfører at bilselger får økt juridisk ansvar, tar det også ofte tid før selger får oppgjøret fra bilfirmaet. Derfor går de nå ut og advarer, også til de som kjøper bil på denne måten — og ber folk sette seg godt inn i hva slikt bilsalg er. Men det er vanskeligere å nå gjennom med krav mot selgeren i slike saker, fordi selgeren jo er privatperson.

Next

Car Servicing & Repairs Canberra

Autoco hamar

For kjøperen er det mye bedre å kjøpe bil på fullmakt enn direkte fra en privatperson. . . . . .

Next

NAF advarer mot bruktbilsalg via mellommenn

Autoco hamar

. . . . . .

Next

Ingeberg

Autoco hamar

. . . . .

Next

NAF advarer mot bruktbilsalg via mellommenn

Autoco hamar

. . . . . . .

Next

Autoco Hamar AS

Autoco hamar

. . . . . . .

Next

NAF advarer mot bruktbilsalg via mellommenn

Autoco hamar

. . . . . . .

Next