10 største byer i norge. Liste over Nordens største byer 2019-12-01

Byer i Norge

10 største byer i norge

Den første permanent bosatte byen i Norge antas å være , anlagt på 800-tallet av den danske kongemakten trolig kong Godfred av Jylland. Det skyldes ikke overtro, bare det faktum at Bergen som tidligere var eget fylke nummer 13, inngikk som del av Hordaland fylke fra 1972. Bemærk: Statistikkerne ændrer sig konstant, flere mennesker kommer til og fra, og vi har haft flere forskellige kilder, der har nævnt forskellige indbyggertal. Byen ligger sentralt i landet og fungerer som et knutepunkt for den nasjonale motorveien, jernbanen og høyhastighetsjerbanen. Gjennomsnittslønnen i byen er uvanlig lav ettersom det nærmest kun bor fabrikkarbeidere her som jobber og sliter hardt, men får lite penger igjen for det.

Next

Top 10 steder

10 største byer i norge

Foto: Lagos Nummer 9: Sao Paulo, Brasil 21. At syv ud af ti byer er asiatiske, kan heller ikke komme bag på nogen — kontinentet har længe været kendt for at være overbefolket, og det samme sker i den grad i mange afrikanske byer. Hvorvidt Oslo skal anses som en kommune eller fylkeskommune eller begge deler i henhold til særlovgivning må avgjøres på grunnlag av den enkelte lov. Byen har topplassering i flere viktige sektorer, og anses som en av verdens mest vennlige byer. Navnet kommer av det ordet fylki, avledet fra ordet folk. Pax forlag, Oslo 2006, s.

Next

10 største byer i Norge

10 største byer i norge

Byen er forholdsvis anonym i global sammenheng, og det er heller ikke noen stor turiststrøm som ankommer byen hvert år. I 1986 ble sykehjemmene tilbakeført til kommunene fordi sammenhengen til de primære helse- og sosialtjenester og kommunale botilbud til eldre ble ansett som viktigere enn sammenhengen til sykehusene. Vi har også tidligere hatt Setermoen Bardu kommune som by, men det korrekte er at Setermoen omtales som «bygdeby». Kairo, Egypt 1996 14 872 200 12. Alle byer hadde fødselsoverskudd, men den sterke veksten skyldtes først og fremst tilflytting fra bygdene. Beijing, Kina 1999 7 472 000 13.

Next

Liste: Dette er Kinas 10 største byer målt i befolkningsantall

10 største byer i norge

I , , og offentliggjøres slik statistikk årlig. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Chongqing, så er det faktisk en nordmann som har laget en reisereportasje fra byen. På , så er Tianjin stopp nummer én etter Beijing. Shanghai, Kina 1999 9 696 300 5. Rio de Janeiro, Brasil 2000 10 600 000 25.

Next

Norge

10 største byer i norge

Selv har jeg kun vært i Tianjin èn gang, men det var en ganske forglemmelig opplevelse. Fylkesmannen er også klageinstans for mange typer kommunale vedtak. Det er jo helt absurd det som har skjedd med Shenzhen. Lima, Peru 1998 6 464 700 18. Hovedaktivitetene er fiske og ingeniørtjenester mot offshorebransjen.

Next

Topp 10: Dette er verdens største byer

10 største byer i norge

Her er oversikten over alle byene. Det sies ikke om hva kommunen kan ta i bruk benevnelsen by. Kaupangen ble imidlertid nedlagt i første halvdel av 900-tallet, trolig på grunn av endringer i de politiske maktforholdene, men årsaken er ukjent. Ironisk nok kjenner vi til flere av de andre byene på listen, men Tianjin går veldig ofte under radaren. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. I tilleg beskrives byen som verdens kulturelle og økonomiske kapital. Effektiviteten i byen sliter virkelig med de store folkemengdene, og det kan til tider virke ganske håpløst å være turist i Beijing.

Next

De 10 største byer i verden (2018)

10 største byer i norge

Noen fylkeskommuner har også på fylkesnivå og har dermed. Og for all del: det er en by som absolutt er verdt å besøke. Alle disse byene har med unntak av Son gjenvunnet sin bystatus gjennom kommunestyrevedtak basert på nye regler for bystatus etter 1996. Norge · Befolkning På denne siden kan du finne tidligere, nåværende og fremtidige befolkningsstatistikk for Norge 1950-2100 , befolkningskart , demografi, levende befolkning teller etc. Det er tolv av disse, da flere av disse er felles for to fylker. En anden latinamerikansk by nåede også med på listen: Her taler vi om Brasiliens mest befolkede by, Sao Paulo, der ligesom Mexico City ikke skal forvente at blive på listen alt for længe — medmindre denne by kan matche væksten i Asien og Afrika.

Next

de største tettstedene i Norge

10 største byer i norge

Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Borg ble beordret flyttet til , som ble i 1567. Mexico City, Mexico 2000 8 591 300 9. Dette forutsetter at kriteriene i regelverket er innfridd, men gir ingen rettigheter ut over det å kalle seg by. Oppkjøpsavtalen venter fortsatt på godkjenning fra ulike myndigheter og forventes sluttført mot slutten av 2018. Bejing, Kina 1999 12 499 000 18. Bangkok, Thailand 2000 6 320 200 20.

Next

Liste: Dette er Kinas 10 største byer målt i befolkningsantall

10 største byer i norge

Tianjin, Kina 1999 5 286 800 23. Chongqing, Kina 1999 6 351 600 19. Direkte valg til fylkesting ble vedtatt av Stortinget i 1974 og det ble avholdt direkte valg til fylkesting i Norge første gang i 1975. Kinshasa, Kongo 2000 5 064 000 24. Som turist bør du neppe ta turen innom…. Se artikkelen 35 nye byer på fire år under «Relaterte artikler» for mer om bakgrunnen for den diskusjonen, og mer om Stavern i Larvik, som også kaller seg by.

Next